GRAFOLOGIA

Introducció

Articles

  Bibliografia recomanada

Grafologia Professional

Homenatges, Seminaris i Congressos

Enllaços (links) interessants

 

 

 

 

 

 


INTRODUCCIÓ

Biografía d'Augusto Vels (52k)

 

 

 

 


ARTICLES PUBLICATS

Breve aproximación a la escritura japonesa. Los kana (220 k) (nota: l'arxiu inclou algunes fonts i imatges japoneses i per problemes de conversió de formats, etc., pot ser que a no tots els ordinadors es vegin bé).

 

 

 

 

 

 


BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

A continuació, us exposo una llista de llibres, amb alguns petits comentaris sobre alguns d'ells, que és una part de la bibliografia de grafologia "seriosa" que recomano. Es tracta de llibres pels qui tenen un cert nivell en aquesta ciència i també, alguns, recomanats pels qui vulguin iniciar-se de manera seriosa, lluny dels típics llibrets on expliquen quatre coses i ja et penses que en saps. 

 

AUGUSTO VELS

Vels, Augusto. La selección de personal y el problema humano en las empresas. Ed. Herder.

Interessant i complet llibre on no només parla sobre grafologia sinó també sobre nombrosos tests que s'apliquen en selecció de personal. 

 

 

 

      

Vels, Augusto. Escritura y Personalidad. Ed. Herder.

Llibre fonamental per a tot aquell qui vulgui aprendre grafologia i també per a gent ja iniciada. Llibre bàsic de consulta que convé sempre tenir molt a mà. Aquest llibre ha estat traduït a nombrosos idiomes.

 

 

 

Vels, Augusto. Diccionario de Grafología y términos psicológicos afines. Ed. Herder.

Un altre llibre de capçalera que cal tenir a mà, per a grafòlegs ja iniciats. A més de ser un complet diccionari sobre la interpretació de nombroses característiques gràfiques, té una segona part dedicada a una gran quantitat de termes psicològics i la seva relació amb la grafologia. Molt recomanable.

 

 

 

Vels, Augusto. Manual de Grafoanálisis. Ed. Herder.

 Per a grafòlegs ja iniciats. Llibre pensat per tal de servir com a complement per tal d'entendre el resultat del Mètode Vels de Grafoanàlisi, principalment per la versió informatitzada del mètode, però també pels diferents quadres del mètode que l'autor publica en tots els seus altres llibres. Amb l'ajut d'aquest llibre es poden confeccionar interpretacions completes dels resums estadístics que el mètode proporciona. Però independentment, per ell sol, és un complet manual de les tipologies que l'autor més fa servir al llarg dels seus llibres.

La primera edició, (editada per AGC) conté un capítol extra, que no té la de l'Editorial Herder, amb un manual del funcionament del programa informàtic del Mètode Vels de Grafoanàlisi.

 

 

Vels, Augusto. Grafología Estructural y Dinámica. Ed. Herder.

 Per a grafòlegs ja iniciats. Nova visió de la grafologia per part de l'autor, que trenca l'enfocament que tradicionalment dóna a les anàlisis grafològiques, basat en aspectes, subaspectes i gests tipus, sinó que enfoca l'estudi de l'escriptura basant-se en les zones de les lletres, paraules i pàgina. Un dels darrers llibres de l'autor, sobre el que s'hi dedicà a fons.

 

 

Vels, Augusto. Grafología de la A a la Z. Ed. Herder.

 Per a grafòlegs ja iniciats. La darrera obra de l'autor, que va veure la llum pocs dies abans de la seva mort. Consta de dues parts. La primera, és una ampliació del Diccionario de Grafología, on completa explicacions donades llavors, actualitzant-les, justificant-les i completant-les. Segons em va confessar el mateix autor, "en aquest llibre explico tot el que sé, no m'he quedat res per a mi". La segona part és un llistat bastant complet de grafòlegs, amb petites ressenyes biogràfiques de cadascú.

 


JAUME TUTUSAUS

Tutusaus, Jaime. Grafología Teórica y Metodológica. Ed. Rere el Traç, 2012.

  Per a grafòlegs molt experts. Primer llibre d'una col·lecció que l'autor bateja con "grafologia per a grafòlegs". Aquest tractat conté la grafogènesi de l'escriptura i el conjunt de principis i regles necessàries per a la interpretació pràctica. A través de més de trenta enfocaments i punts de referència, s'explica com obtenir resultats i diagnòstics a partir de l'escriptura. Es desenvolupen diverses síntesis d'orientació global exposades pels grafòlegs més preeminents, els Chefs d'École de les diverses escoles grafològiques, a més de criteris de l'autor del llibre i punts de vista d'altres grafòlegs de solvència contrastada. 

 

  Tutusaus, Jaime. Manual de Grafología Interpretativa. Ed. Rere el Traç, 2011.

  Per a grafòlegs molt experts. Segon llibre d'una col·lecció que l'autor bateja con "grafologia per a grafòlegs". Prologat pel prestigiós grafòleg Juan L. Allende. En aquest tom, tal i com l'autor esmenta a la portada, es presenten unes claus eclèctiques per a la selecció de significats i interpretacions. Es mostra una rigorosa classificació signològica acompanyada d'una completa polisèmia multidimensional de significacions matisades. Fa un compendi de tot allò que han exposat els autors més destacats al voltant de cada característica de l'escriptura, alliberant-ho de qualsevol element especulatiu amb una tria basada en criteris eclèctics.

 

Tutusaus, Jaime. Grafología Aplicada: Propedéutica, Psico-patológica, Ético-delitológica, Psico-sexual. Ed. Rere el Traç, 2010

 Per a grafòlegs molt experts. Tercer llibre d'una col·lecció que l'autor bateja com "grafologia per a grafòlegs". En aquest tom l'autor se centra en branques bastant especialitzades. Fa servir la grafologia teòrico-pràctica per tal d'oferir una sintètica i a la vegada eclèctica i completa visió de determinades simptomatologies, amb una explicació clara i alhora senzilla, ben documentada i la seva aplicació dins la grafologia, amb diversos exemples gràfics. Una obra pensada per aprofundir en aquests temes, en els quals, les obres existents, sovint no tracten de manera prou completa ni, a vegades, rigorosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GRAFOLOGIA PROFESSIONAL

 

Significat de la Classificació "ABC" dels candidats (96k). 

Significat dels percentatges del Mètode Vels de Grafoanàlisi (153k).

 

 

 

 

 

 


HOMENATGES, SEMINARIS I CONGRESSOS

 

Barcelona, 11 i 12 de març de 2006: 
Seminari sobre Test de Wartegg i Grafologia, a càrrec de Ruti Abarbanel i Jaume Tutusaus.

 

 
  Petit Homenatge al meu pare, el grafòleg Josep Sadurní i Selva, i també a la meva mare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ENLLAÇOS (LINKS) INTERESSANTS SOBRE GRAFOLOGIA

 

Societé Française de Graphologie

The British Academy of Graphology

Asociación Grafopsicológica

 

 

 


Podeu tornar enrera a la pàgina principal

Darrera actualització: 01-09-2012